Exercisis

Benvinguts als exercisis de http://venebla.cat/ aquí podreu practicar el que heu après gràcies a nosaltres. Un cop els acabeu els podreu entregar a la pàgina web, a final de mes els tres millors resultats els publicarem a l’apartat “NOTÍCIES”. Fes els exercisis en un comentari i envia’l.

Els exercisis els podeu fer amb els exemples de la pàgina.

1- Si t’has fixat en les cançons en castellà i en anglès hi ha una diferència en la lletra quina és?

2- Copia els versos 2, 4 i 6 del poema Sol, solet…, i subratlla les síl·labes que pronuncies amb més intensitat.

3-Per què s’utilitzen els apòstrofs enmig d’una paraula?

4-Per Què creus que s’utilitzen més en les cançons?

5- I per què en les que estan en castellà o anglès?