TEXTOS LITERARIS

Què són?

Textos bonics o artístics

El llenguatge literari

Utilitza paraules inusuals, més boniques.
Té una entonació característica.
Acaba les paraules igual per envellir el text
Introdueix elements ficticis o inusuals
A vegades treuen síl·labes perquè les frases concordin, llavors afegeixen apòstrofs per marcar-ho. Per exemple: Per'llà Sant Josep.

Ves a l’apartat “EXEMPLES” i troba textos reals.